Typ tekstu: Książka
Autor: Siwoń Bolesław
Tytuł: Jak sterować rentownością przedsiębiorstwa
Rok: 1994
nie zakończonej, napotyka w praktyce różne trudności, zależne od specyfiki branżowej i asortymentowej. Dla ustaleń tych często konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji. Uznaje się ją za niezbędną dla bilansu rocznego i innych podstawowych rozliczeń zewnętrznych oraz przy występowaniu najniższych stanów produkcji nie zakończonej (np. przy wahaniach sezonowych w młynach, olejarniach).
Stosowane w praktyce podstawy wyceny można uporządkować następująco:
- koszt rzeczywisty,
- koszt normatywny lub planowany (zakładany w technologii, wielkości kosztorysowe itp.),
- koszt niepełny: bezpośredni lub materiałowy,
- koszt szacunkowy.
Koszt rzeczywisty może być przyjęty wówczas, gdy jego wielkość wynika z prowadzonych kart kalkulacyjnych poszczególnych faz produkcji (przy metodzie procesowej rachunku kosztów) lub nie ukończonych zleceń
nie zakończonej, napotyka w praktyce różne trudności, zależne od specyfiki branżowej i asortymentowej. Dla ustaleń tych często konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji. Uznaje się ją za niezbędną dla bilansu rocznego i innych podstawowych rozliczeń zewnętrznych oraz przy występowaniu najniższych stanów produkcji nie zakończonej (np. przy wahaniach sezonowych w młynach, olejarniach).<br>Stosowane w praktyce podstawy wyceny można uporządkować następująco:<br> - koszt rzeczywisty,<br> - koszt normatywny lub planowany (zakładany w technologii, wielkości kosztorysowe itp.),<br> - koszt niepełny: bezpośredni lub materiałowy,<br> - koszt szacunkowy.<br>Koszt rzeczywisty może być przyjęty wówczas, gdy jego wielkość wynika z prowadzonych kart kalkulacyjnych poszczególnych faz produkcji (przy metodzie procesowej rachunku kosztów) lub nie ukończonych zleceń
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego