Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Państwo i Prawo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1991
to, że ombudsman stosuje własną procedurę, chyba że przepis ustawy nakazuje mu stosowanie innych przepisów o charakterze procesowym, jak ma to miejsce w przypadku brania udziału w postępowaniach sądowych lub administracyjnych. Tym samym Rzecznik nie może być traktowany jako organ państwa w rozumieniu art. 221 § 1 k.p.a., działający w trybie właściwym dla skarg i wniosków z działu VIII kodeksu.
3. Z dotychczasowych uwag wyłaniają się motywy działania Rzecznika w sprawach rozpatrywanych w postępowaniu administracyjnym czy też sądowo-administracyjnym. Każda procedura jest ciągiem wzajemnie powiązanych czynności uczestników, których uprawnienia i obowiązki procesowe są uregulowane prawem. Mając na względzie cel działania RPO
to, że ombudsman stosuje własną procedurę, chyba że przepis ustawy nakazuje mu stosowanie innych przepisów o charakterze procesowym, jak ma to miejsce w przypadku brania udziału w postępowaniach sądowych lub administracyjnych. Tym samym Rzecznik nie może być traktowany jako organ państwa w rozumieniu art. 221 § 1 k.p.a., działający w trybie właściwym dla skarg i wniosków z działu VIII kodeksu.<br>3. Z dotychczasowych uwag wyłaniają się motywy działania Rzecznika w sprawach rozpatrywanych w postępowaniu administracyjnym czy też sądowo-administracyjnym. Każda procedura jest ciągiem wzajemnie powiązanych czynności uczestników, których uprawnienia i obowiązki procesowe są uregulowane prawem. Mając na względzie cel działania RPO
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego