Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Pracy
Rok powstania: 1974
pracownikom z tytułu podróży służbowej.

Rozdział Ia
Wynagrodzenie za pracę

Art. 78. § 1. Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.
§ 2. W celu określenia wynagrodzenia za pracę ustala się, w trybie przewidzianym w art. 77[1]-77[3], wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy.
Art. 79. (skreślony).
Art. 80. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania
pracownikom z tytułu podróży służbowej.<br><br>&lt;tit&gt;Rozdział Ia&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Wynagrodzenie za pracę&lt;/&gt;<br><br>Art. 78. § 1. Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.<br>§ 2. W celu określenia wynagrodzenia za pracę ustala się, w trybie przewidzianym w art. 77[1]-77[3], wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, a także innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy.<br>Art. 79. (skreślony).<br>Art. 80. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego