Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
ich skuteczności (pominięcie filtru prakseologicznego) mogą być "od razu" wprowadzone do sfery praktyki społecznej (linia b). Takie przyspieszone postępowanie może - wbrew nadziejom psychologa - zakończyć się fiaskiem. Także w przypadku uwzględnienia filtru metodologicznego, a opuszczenia filtru prakseologicznego może okazać się, że mimo dobrej podstawy teoretycznej program działania okazał się nieefektywny, gdyż wadliwie przełożono twierdzenia teorii na dyrektywy praktycznego działania. Uwzględnienie filtru prakseologicznego zapobiegłoby upowszechnieniu wadliwego programu działania. Wreszcie - linia c - program działania nie poddany "atestacji etycznej" może doprowadzić do tego, że psycholog (lub inny realizator ze sfery praktyki społecznej) chcąc pomagać będzie jednocześnie szkodził - jego działania będą odbierane lękowo, będą wyzwalały frustracje
ich skuteczności (pominięcie filtru prakseologicznego) mogą być "od razu" wprowadzone do sfery praktyki społecznej (linia b). Takie przyspieszone postępowanie może - wbrew nadziejom psychologa - zakończyć się fiaskiem. Także w przypadku uwzględnienia filtru metodologicznego, a opuszczenia filtru prakseologicznego może okazać się, że mimo dobrej podstawy teoretycznej program działania okazał się nieefektywny, gdyż wadliwie przełożono twierdzenia teorii na dyrektywy praktycznego działania. Uwzględnienie filtru prakseologicznego zapobiegłoby upowszechnieniu wadliwego programu działania. Wreszcie - linia c - program działania nie poddany "atestacji etycznej" może doprowadzić do tego, że psycholog (lub inny realizator ze sfery praktyki społecznej) chcąc pomagać będzie jednocześnie szkodził - jego działania będą odbierane lękowo, będą wyzwalały frustracje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego