Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
zarządczych i wykonawczych w tej fazie, które nie zapewniają całkowitej zgodności jakości rzeczywistej z jakością projektową dla każdego egzemplarza wyrobu (doskonała jednorodność jakości). Błędy mogą tkwić także w jakości projektowej. Są one tym groźniejsze, gdyż trudniej je wykryć w fazie produkcji i przenoszą negatywne skutki na fazę eksploatacji. W kosztach wadliwości wyróżnia się dwie grupy składników, które odmiennie reagują na zmiany jakości wykonania. Poprawa jakości wykonania powoduje na ogół wzrost kosztów profilaktyki i oceny jakości, a jednocześnie prowadzi do spadku wewnętrznych oraz zewnętrznych strat z tytułu wadliwości. Obniżenie nakładów na profilaktykę, badania i ocenę jakości powoduje z reguły pogorszenie jakości wykonania
zarządczych i wykonawczych w tej fazie, które nie zapewniają całkowitej zgodności jakości rzeczywistej z jakością projektową dla każdego egzemplarza wyrobu (doskonała jednorodność jakości). Błędy mogą tkwić także w jakości projektowej. Są one tym groźniejsze, gdyż trudniej je wykryć w fazie produkcji i przenoszą negatywne skutki na fazę eksploatacji. W kosztach wadliwości wyróżnia się dwie grupy składników, które odmiennie reagują na zmiany jakości wykonania. Poprawa jakości wykonania powoduje na ogół wzrost kosztów profilaktyki i oceny jakości, a jednocześnie prowadzi do spadku wewnętrznych oraz zewnętrznych strat z tytułu wadliwości. Obniżenie nakładów na profilaktykę, badania i ocenę jakości powoduje z reguły pogorszenie jakości wykonania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego