Typ tekstu: Książka
Autor: Barańczak Stanisław
Tytuł: Poezja i duch uogólnienia
Rok wydania: 1996
Lata powstania: 1970-1996
się wydaje, wciąż jeszcze nie dla niej samej), że nie zabrakło, szczególnie w ojczyźnie pisarki, osób skłonnych do eksponowania, eksplikowania i eksploatowania tych ironii, przy akompaniamencie malowniczych gestów oskarżycielsko-potępiających. W Niemczech ton nadał ogłoszony w "Die Zeit" z 29 stycznia 1993 artykuł Fritza J. Raddatza, którego to szkicu tenor (wagnerowski Heldentenor, ma się rozumieć) stanowiło pełne goryczy oskarżenie: "Sie haben uns verraten". Nie brak było jednak napaści mniej wyrafinowanych i posługujących się mniej szlachetnie brzmiącym słownictwem. Po naszych własnych doświadczeniach "lustracyjnych" (czy po spojrzeniu na analogiczne doświadczenia czeskie, zwłaszcza głośną sprawę Jana Kavana) pierwszą instynktowną reakcją na tę burzę ataków
się wydaje, wciąż jeszcze nie dla niej samej), że nie zabrakło, szczególnie w ojczyźnie pisarki, osób skłonnych do eksponowania, eksplikowania i eksploatowania tych ironii, przy akompaniamencie malowniczych gestów oskarżycielsko-potępiających. W Niemczech ton nadał ogłoszony w "Die Zeit" z 29 stycznia 1993 artykuł Fritza J. Raddatza, którego to szkicu tenor (wagnerowski Heldentenor, ma się rozumieć) stanowiło pełne goryczy oskarżenie: "Sie haben uns verraten". Nie brak było jednak napaści mniej wyrafinowanych i posługujących się mniej szlachetnie brzmiącym słownictwem. Po naszych własnych doświadczeniach "lustracyjnych" (czy po spojrzeniu na analogiczne doświadczenia czeskie, zwłaszcza głośną sprawę Jana Kavana) pierwszą instynktowną reakcją na tę burzę ataków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego