Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Głos Pasłęka
Nr: various
Miejsce wydania: Pasłęk
Rok: 2004
wody, bioróżnorodności lasu. Brała również udział w biegu na orientację (z nagrodami).
Wieczorem młodzież, w zależności od upodobań, bawiła się w dyskotece lub spędzała czas przy kominku.
Monika Żeberek

Zakrzewko II na finiszu
Dobiegają końca prace związane z budową zalewiska Zakrzewko II. Wykonawca zakończył prace ziemne. Trwa siew trawy na wałach okalających zbiornik oraz wykonywane są ostatnie roboty kosmetyczne. Zbiornik ma powierzchnię 9 hektarów przy średniej głębokości 150 cm. Pomieści się w nim 115 tysięcy metrów wody.

We wtorek 19 października, obiekt przekazany zostanie uroczyście inwestorowi. Już w przyszłym roku, urządzony zostanie obok nowego akwenu parking oraz udostępnione będzie kąpielisko. Na
wody, bioróżnorodności lasu. Brała również udział w biegu na orientację (z nagrodami).<br>Wieczorem młodzież, w zależności od upodobań, bawiła się w dyskotece lub spędzała czas przy kominku. <br>&lt;au&gt;Monika Żeberek&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news" sex="m"&gt;&lt;tit&gt;Zakrzewko II na finiszu&lt;/&gt;<br>Dobiegają końca prace związane z budową zalewiska Zakrzewko II. Wykonawca zakończył prace ziemne. Trwa siew trawy na wałach okalających zbiornik oraz wykonywane są ostatnie roboty kosmetyczne. Zbiornik ma powierzchnię 9 hektarów przy średniej głębokości 150 cm. Pomieści się w nim 115 tysięcy metrów wody.<br>&lt;gap reason="photo"&gt;<br>We wtorek 19 października, obiekt przekazany zostanie uroczyście inwestorowi. Już w przyszłym roku, urządzony zostanie obok nowego akwenu parking oraz udostępnione będzie kąpielisko. Na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego