Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 2000
przez Państwa adres. Można je również odbierać osobiście w jednostce Banku Pekao SA prowadzącej rachunek Eurokonto.

Jak posługujemy się kartą?
Transakcje kartą mogą być dokonywane w kraju i za granicą w placówkach handlowych i usługowych oraz w bankach i bankomatach - oznaczonych znakami Eurocard/MasterCard lub Visa.
Transakcje są realizowane w walucie kraju, w którym są dokonywane.
Po podjęciu decyzji o zakupie - przedstawiają Państwo sprzedawcy kartę, który sprawdza jej ważność i autentyczność. Na pokwitowaniu sprzedaży posiadacz karty składa swój podpis, potwierdzając nim fakt zakupu.
Następnie sprzedawca sprawdza zgodność podpisu złożonego na pokwitowaniu ze wzorem podpisu umieszczonym na karcie. Jeśli podpis jest zgodny
przez Państwa adres. Można je również odbierać osobiście w jednostce Banku Pekao SA prowadzącej rachunek Eurokonto.<br><br>&lt;tit&gt;Jak posługujemy się kartą?&lt;/&gt;<br>Transakcje kartą mogą być dokonywane w kraju i za granicą w placówkach handlowych i usługowych oraz w bankach i bankomatach - oznaczonych znakami Eurocard/MasterCard lub Visa.<br>Transakcje są realizowane w walucie kraju, w którym są dokonywane.<br>Po podjęciu decyzji o zakupie - przedstawiają Państwo sprzedawcy kartę, który sprawdza jej ważność i autentyczność. Na pokwitowaniu sprzedaży posiadacz karty składa swój podpis, potwierdzając nim fakt zakupu. <br>Następnie sprzedawca sprawdza zgodność podpisu złożonego na pokwitowaniu ze wzorem podpisu umieszczonym na karcie. Jeśli podpis jest zgodny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego