Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 2003
imiennych należności wynikających z innych czynności bankowych (np. przelewów)
Zasady określania kwoty gwarantowanej:
Wszystkie depozyty zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane s jako jeden depozyt.
Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.
W jakiej walucie wypłacane są depozyty gwarantowane?
Niezależnie od waluty depozytu wypłat środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego (wg średniej kursu NBP z dnia upadłości).
Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?
Tak. Stanowi on wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może być
imiennych należności wynikających z innych czynności bankowych (np. przelewów)<br>Zasady określania kwoty gwarantowanej:<br>Wszystkie depozyty zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane s jako jeden depozyt.<br>Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.<br>W jakiej walucie wypłacane są depozyty gwarantowane?<br>Niezależnie od waluty depozytu wypłat środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego (wg średniej kursu &lt;name type="org"&gt;NBP&lt;/&gt; z dnia upadłości).<br>Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez &lt;name type="org"&gt;BFG&lt;/&gt;?<br>Tak. Stanowi on wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może być
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego