Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
skuteczną. Sytuacje: (a) pierwsze badanie - a <0,05, drugie badanie - a > 0,05 oraz (b) pierwsze badanie - a > 0,05, drugie badanie - a <0,05 uznaje się za niepowodzenie replikacji.

Podsumowując, chciałbym przekonać początkujących badaczy, a wszak do nich przede wszystkim adresowany jest niniejszy podręcznik, iż należy tak przedstawiać stronę warsztatową badania empirycznego (METODOLOGIA!), aby możliwe było dokonanie jego replikacji.

4. Podsumowanie

W dwóch punktach niniejszego rozdziału skupiłem się na kilku aspektach tradycyjnie pojmowanego (a więc na wzór bardziej dojrzałych metodologicznie dyscyplin empirycznych, takich jak: fizyka czy biologia) badania empirycznego w psychologii (przede wszystkim eksperymentu - wszak z niego, z laboratorium Wundta
skuteczną. Sytuacje: (a) pierwsze badanie - a &lt;0,05, drugie badanie - a > 0,05 oraz (b) pierwsze badanie - a > 0,05, drugie badanie - a &lt;0,05 uznaje się za niepowodzenie replikacji. <br><br>Podsumowując, chciałbym przekonać początkujących badaczy, a wszak do nich przede wszystkim adresowany jest niniejszy podręcznik, iż należy tak przedstawiać stronę warsztatową badania empirycznego (METODOLOGIA!), aby możliwe było dokonanie jego replikacji.<br><br>&lt;tit&gt; 4. Podsumowanie&lt;/&gt;<br><br> W dwóch punktach niniejszego rozdziału skupiłem się na kilku aspektach tradycyjnie pojmowanego (a więc na wzór bardziej dojrzałych metodologicznie dyscyplin empirycznych, takich jak: fizyka czy biologia) badania empirycznego w psychologii (przede wszystkim eksperymentu - wszak z niego, z laboratorium Wundta
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego