Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 25
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
autorytetów w tej dziedzinie badań, brytyjski antropolog i pediatra James Tanner, nazwał je wręcz najlepszymi, najbardziej obiektywnymi miernikami "stopnia bezklasowości" społeczeństwa, co jednak wydaje się sformułowaniem nieco zbyt daleko idącym. Cytowany wyżej przykład Szwecji pokazuje bowiem, że zanik społecznych różnic w rozwoju fizycznym dzieci nastąpić może w społeczeństwie, w którym wcale nie została zlikwidowana stratyfikacja lub "klasowość", jakkolwiek pojęta. Brak takich różnic sugeruje natomiast, że społeczeństwa osiągnęło już taki standard życia, przy którym przypadki "hamowania" wzrastania i dojrzewania przez niekorzystne warunki środowiskowe zdarzają się w warstwach "dolnych" równie rzadko, jak w "górnych".
Co mówią te "antropologiczne barometry" o obecnym społeczeństwie polskim
autorytetów w tej dziedzinie badań, brytyjski antropolog i pediatra James Tanner, nazwał je wręcz najlepszymi, najbardziej obiektywnymi miernikami "stopnia bezklasowości" społeczeństwa, co jednak wydaje się sformułowaniem nieco zbyt daleko idącym. Cytowany wyżej przykład Szwecji pokazuje bowiem, że zanik społecznych różnic w rozwoju fizycznym dzieci nastąpić może w społeczeństwie, w którym wcale nie została zlikwidowana stratyfikacja lub "klasowość", jakkolwiek pojęta. Brak takich różnic sugeruje natomiast, że społeczeństwa osiągnęło już taki standard życia, przy którym przypadki "hamowania" wzrastania i dojrzewania przez niekorzystne warunki środowiskowe zdarzają się w warstwach "dolnych" równie rzadko, jak w "górnych". <br>Co mówią te "antropologiczne barometry" o obecnym społeczeństwie polskim
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego