Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
ostatecznego kresu).
3. Jednakowa wartość logiczna wszystkich sądów aksjologicznych (wartość
nie ma żadnego związku z bytem, lecz wypływa z nieprzeniknionego wnętrza
wolności podmiotu. Według Passentiego można wyróżnić nihilizm moralny
umiarkowany (między innymi Webera), według którego wartości moralne są
subiektywne i wybiera się je na podstawie własnej preferencji, oraz nihilizm
radykalny, według którego każdy czyn moralny ma taką samą wartość).
4. Brak jakiejkolwiek struktury rzeczy, którą mogłaby się kierować myśl
(porzucenie pojęcia prawdy jako zgodności z rzeczami, ponieważ zakładana
jest nieprzekraczalna przepaść między myślą a bytem).
Uważam, że powyższa charakterystyka nihilizmu teoretycznego nie jest
słuszna w odniesieniu do 'nihilizmu paradoksowego' Nishidy i
ostatecznego kresu). <br>3. Jednakowa wartość logiczna wszystkich sądów aksjologicznych (wartość <br>nie ma żadnego związku z bytem, lecz wypływa z nieprzeniknionego wnętrza <br>wolności podmiotu. Według Passentiego można wyróżnić nihilizm moralny <br>umiarkowany (między innymi Webera), według którego wartości moralne są <br>subiektywne i wybiera się je na podstawie własnej preferencji, oraz nihilizm <br>radykalny, według którego każdy czyn moralny ma taką samą wartość). <br>4. Brak jakiejkolwiek struktury rzeczy, którą mogłaby się kierować myśl <br>(porzucenie pojęcia prawdy jako zgodności z rzeczami, ponieważ zakładana <br>jest nieprzekraczalna przepaść między myślą a bytem). <br>Uważam, że powyższa charakterystyka nihilizmu teoretycznego nie jest <br>słuszna w odniesieniu do 'nihilizmu paradoksowego' Nishidy i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego