Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 11.06
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
władzy. Dziś jest w Polsce doktryna, że niech nawet terroryści opanują Warszawę, ale my nie naruszymy trójpodziału władzy. Z tym sposobem myślenia trzeba wreszcie skończyć.

Jak pan sobie wyobraża wyłanianie takiej komisji?

Sejm ją musi wybrać. Z tym że może trzeba jej skład uzupełnić o autorytety społeczne, żeby była bardziej wiarygodna.

O jakie autorytety?

Takie, którym ludzie wierzą.

Poza papieżem nie widzę tu autorytetów powszechnie uznanych. Więc kto?

To na pewno nie będą redaktorzy z "Przeglądu". Toeplitza nie wezmę, chociaż inteligentny człowiek.

A kogo pan weźmie.

...może sędziego Strzembosza... prawnik, człowiek przyzwoity, nieagresywny. Nie wzbudzi oporu w przyzwoitej części społeczeństwa.

A
władzy. Dziś jest w Polsce doktryna, że niech nawet terroryści opanują Warszawę, ale my nie naruszymy trójpodziału władzy. Z tym sposobem myślenia trzeba wreszcie skończyć.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who3&gt;Jak pan sobie wyobraża wyłanianie takiej komisji?&lt;/&gt;<br><br>&lt;who4&gt;Sejm ją musi wybrać. Z tym że może trzeba jej skład uzupełnić o autorytety społeczne, żeby była bardziej wiarygodna.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who3&gt;O jakie autorytety?&lt;/&gt;<br><br>&lt;who4&gt;Takie, którym ludzie wierzą.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who3&gt;Poza papieżem nie widzę tu autorytetów powszechnie uznanych. Więc kto?&lt;/&gt;<br><br>&lt;who4&gt;To na pewno nie będą redaktorzy z "Przeglądu". Toeplitza nie wezmę, chociaż inteligentny człowiek.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who3&gt;A kogo pan weźmie. &lt;/&gt;<br><br>&lt;who4&gt;...może sędziego Strzembosza... prawnik, człowiek przyzwoity, nieagresywny. Nie wzbudzi oporu w przyzwoitej części społeczeństwa.&lt;/&gt;<br><br>&lt;who3&gt;A
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego