Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
się one do pierwszych lat XIX w. Są to jednak chyba jedyne materiały z tego okresu, dane w rozbiciu na powiaty; prawie współczesne tym materiałom (i oparte na nich) kartograficzno-opisowe opracowanie F. Rodeckiego i obszerna publikacja w "Sylwanie" z 1827 r. zawierają dane wyłącznie w przekroju województw, podobnie jak wiele późniejszych ogólnych opracowań statystycznych. .
Zbliżone pod względem okresu opracowania do mapy - zwanej w skrócie KdWR - są rosyjskie materiały statystyczne za 1887 r.; do MTP - Statystyka rolnicza 1931/32 ; do MTSG - powojenne materiały statystyczne GUS. Wszystkie te pozycje podają dane w przekroju powiatów. Obszerne i różnorodne materiały, dotyczące zmian lesistości, znajdują
się one do pierwszych lat XIX w. Są to jednak chyba jedyne materiały z tego okresu, &lt;gap&gt; dane w rozbiciu na powiaty; prawie współczesne tym materiałom (i oparte na nich) kartograficzno-opisowe opracowanie F. Rodeckiego i obszerna publikacja w "Sylwanie" z 1827 r. zawierają dane wyłącznie w przekroju województw, podobnie jak wiele późniejszych ogólnych opracowań statystycznych. &lt;page nr=138&gt;.<br> Zbliżone pod względem okresu opracowania do mapy - zwanej w skrócie KdWR - są rosyjskie materiały statystyczne za 1887 r.; do MTP - &lt;hi rend="italic"&gt;Statystyka rolnicza 1931/32&lt;/hi&gt; ; do MTSG - powojenne materiały statystyczne GUS. Wszystkie te pozycje podają dane w przekroju powiatów. Obszerne i różnorodne materiały, dotyczące zmian lesistości, znajdują
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego