Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
będą zasygnalizowane jedynie niektóre problemy wiążące się z naczelną, geoekologiczną ideą książki. O ile jednak poprzednie rozdziały dotyczyły zagadnień endo-ekologicznych, związanych ze strukturą i funkcjonowaniem turystycznych lub rekreacyjnych układów społecznych, o tyle obecnie uwaga będzie zwrócona na problemy egzo-ekologiczne, czyli stosunek tych układów do ich otoczenia przyrodniczego. Turystyka wraz z rekreacją są formami aktywności ludzkiej najściślej związanymi z przyrodą. Wynika to z wielu przyczyn zarówno natury biologicznej, jak i kulturowej. Potrzeba kontaktu z przyrodą jest wrodzona, lecz sposób tego kontaktu i charakter korzyści, jakie się zeń czerpie, są już w dużym stopniu uwarunkowane kulturowo. Zawsze jednak u podłoża tych potrzeb
będą zasygnalizowane jedynie niektóre problemy wiążące się z naczelną, geoekologiczną ideą książki. O ile jednak poprzednie rozdziały dotyczyły zagadnień endo-ekologicznych, związanych ze strukturą i funkcjonowaniem turystycznych lub rekreacyjnych układów społecznych, o tyle obecnie uwaga będzie zwrócona na problemy egzo-ekologiczne, czyli stosunek tych układów do ich otoczenia przyrodniczego. Turystyka wraz z rekreacją są formami aktywności ludzkiej najściślej związanymi z przyrodą. Wynika to z wielu przyczyn zarówno natury biologicznej, jak i kulturowej. Potrzeba kontaktu z przyrodą jest wrodzona, lecz sposób tego kontaktu i charakter korzyści, jakie się zeń czerpie, są już w dużym stopniu uwarunkowane kulturowo. Zawsze jednak u podłoża tych potrzeb
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego