Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
lesistości:
1. Omówione w zarysie opracowania i źródła wskazują na różnorodność materiałów, nie zawsze możliwych do porównań i z pewnością nie kompletnych; postuluje to potrzebę dalszych badań w tym zakresie:
2. Istotną rzeczą przy badaniu zmian lesistości jest rozważenie, komu mają służyć wyniki takich badań, jak daleko winny one sięgać wstecz i w przekroju jakich jednostek terenowych należy je prowadzić;
3.Zdaniem autora - z punktu widzenia potrzeb leśnictw i ze względu na dokładność osiąganych wyników - badaniami należy objąć okres od początku XIX w. do czasów współczesnych, wykorzystując materiały kartograficzne w skali zbliżonej do 1:100 000 i dla porównania - wykorzystując materiały
lesistości:<br> 1. Omówione w zarysie opracowania i źródła wskazują na różnorodność materiałów, nie zawsze możliwych do porównań i z pewnością nie kompletnych; postuluje to potrzebę dalszych badań w tym zakresie:<br> 2. Istotną rzeczą przy badaniu zmian lesistości jest rozważenie, komu mają służyć wyniki takich badań, jak daleko winny one sięgać wstecz i w przekroju jakich jednostek terenowych należy je prowadzić;<br> 3.Zdaniem autora - z punktu widzenia potrzeb leśnictw i ze względu na dokładność osiąganych wyników - badaniami należy objąć okres od początku XIX w. do czasów współczesnych, wykorzystując materiały kartograficzne w skali zbliżonej do 1:100 000 i dla porównania - wykorzystując materiały
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego