Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
do głosu niejako w drugiej kolejności (o ile są dopuszczalne z punktu widzenia założonej perspektywy ideologicznej). Ważne jest przecież - zgodnie z "duchem" zdań dyrektywalnych - aby podejmować takie działania, które gwarantują realizację postulowanego (przez kogo?) stanu rzeczy uznanego za optymalny (dla kogo?). Ważny jest przecież - w założonej perspektywie ideologicznej - "cel", cel wychowania, cel propagandy itp. To, co charakteryzuje współczesną naukę, to wielość propozycji teoretycznych w zakresie ujęcia danego faktu, wielość metod i środków dochodzenia do prawdy, przejawiająca się w pluralizmie metodologicznym i światopoglądowym. Ów pluralizm powinien też znaleźć odbicie w działaniach podejmowanych na polu praktyki. Wreszcie, dobro podmiotu powinno być tym kryterium
do głosu niejako w drugiej kolejności (o ile są dopuszczalne z punktu widzenia założonej perspektywy ideologicznej). Ważne jest przecież - zgodnie z "duchem" zdań dyrektywalnych - aby podejmować takie działania, które gwarantują realizację postulowanego (przez kogo?) stanu rzeczy uznanego za optymalny (dla kogo?). Ważny jest przecież - w założonej perspektywie ideologicznej - "cel", cel wychowania, cel propagandy itp. To, co charakteryzuje współczesną naukę, to wielość propozycji teoretycznych w zakresie ujęcia danego faktu, wielość metod i środków dochodzenia do prawdy, przejawiająca się w pluralizmie metodologicznym i światopoglądowym. Ów pluralizm powinien też znaleźć odbicie w działaniach podejmowanych na polu praktyki. Wreszcie, dobro podmiotu powinno być tym kryterium
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego