Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
typ miktyczny w strefie umiarkowanej, rzadziej także na znacznych wysokościach nad poziomem morza w strefach subtropikalnej i tropikalnej. Ich wody ulegają mieszaniu dwukrotnie w ciągu roku, tj. wiosną i jesienią (homotermia), gdy temperatura wody jest zbliżona do 4oC. Fazy te przedzielają cykle stagnacji letniej i zimowej. W ramach jezior dimiktycznych wydziela się ponadto podtypy:
-- bradymiktyczny, cechujący się przedłużeniem okresu odmarzania, krótką i słabą cyrkulacją wiosenną, powstawaniem uwarstwienia letniego, zaleganiem zimnego hipolimnionu, dużym gradientem termicznym w metalimnionie, krótką cyrkulacją jesienną, wcześniejszym zamarzaniem oraz przewagą okresów stagnowania nad cyrkulacją;
-- tachymiktyczny, charakteryzujący się wczesnym i szybkim odmarzaniem, silnymi i długimi ruchami cyrkulacyjnymi w okresie
typ miktyczny w strefie umiarkowanej, rzadziej także na znacznych wysokościach nad poziomem morza w strefach subtropikalnej i tropikalnej. Ich wody ulegają mieszaniu dwukrotnie w ciągu roku, tj. wiosną i jesienią (homotermia), gdy temperatura wody jest zbliżona do 4&lt;hi rend="upper"&gt;o&lt;/&gt;C. Fazy te przedzielają cykle stagnacji letniej i zimowej. W ramach jezior dimiktycznych wydziela się ponadto podtypy:<br>-- bradymiktyczny, cechujący się przedłużeniem okresu odmarzania, krótką i słabą cyrkulacją wiosenną, powstawaniem uwarstwienia letniego, zaleganiem zimnego hipolimnionu, dużym gradientem termicznym w metalimnionie, krótką cyrkulacją jesienną, wcześniejszym zamarzaniem oraz przewagą okresów stagnowania nad cyrkulacją;<br>-- tachymiktyczny, charakteryzujący się wczesnym i szybkim odmarzaniem, silnymi i długimi ruchami cyrkulacyjnymi w okresie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego