Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 25
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
wiele do zrobienia w tej dziedzinie Na jakość obuwia składa się, jak wiemy, wiele czynników, wśród których podstawowe znaczenie ma z pewnością jakość zużywanych do produkcji surowców, półfabrykatów, różnego rodzaju dodatków, zdobin, klejów itd., prawidłowa konstrukcja, modne wzornictwo, prawidłowa organizacja pracy w warunkach wielkoprzemysłowych i wreszcie fachowość i rzetelność bezpośredniego wykonawstwa przy czym czynniki te muszą występować równocześnie. Rodzi to wiele trudnych problemów potęgowanych aktualnymi rozmiarami realizowanej produkcji, stawiającymi polski przemysł obuwniczy w gronie największych producentów w Europie. Rozpatrując na tym tle niewątpliwie istniejące jeszcze własne słabości i błędy przemysłu, pogłębione ostatnio poważnymi trudnościami surowcowymi i nasilającym się deficytem zatrudnienia, a
wiele do zrobienia w tej dziedzinie Na jakość obuwia składa się, jak wiemy, wiele czynników, wśród których podstawowe znaczenie ma z pewnością jakość zużywanych do produkcji surowców, półfabrykatów, różnego rodzaju dodatków, <orig>zdobin</>, klejów itd., prawidłowa konstrukcja, modne wzornictwo, prawidłowa organizacja pracy w warunkach wielkoprzemysłowych i wreszcie fachowość i rzetelność bezpośredniego wykonawstwa przy czym czynniki te muszą występować równocześnie. Rodzi to wiele trudnych problemów potęgowanych aktualnymi rozmiarami realizowanej produkcji, stawiającymi polski przemysł obuwniczy w gronie największych producentów w Europie. Rozpatrując na tym tle niewątpliwie istniejące jeszcze własne słabości i błędy przemysłu, pogłębione ostatnio poważnymi trudnościami surowcowymi i nasilającym się deficytem zatrudnienia, a
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego