Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
intencjonalnych założeń Jego Czynu, a wtórnie także na interpretacji Jego nielicznych wypowiedzi. Ale w Ewangelii natrafiamy także na wypowiedzi i zdarzenia świadczące o czymś wręcz przeciwnym. Jezus mówi: "Jam jest zmartwychwstanie i życie". Mówi: "Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie". Doprowadza także do wskrzeszeń umarłych, które są wymowną ilustracją Jego przeświadczenia, że wszystko, co kryje ludzka śmierć, jest Mu poddane. Jak można uważać siebie zarazem za poddanego i władcę śmierci?
Niech nas jednak groźba tej sprzeczności nie przeraża. Spróbujmy raczej głębiej w nią spojrzeć.
Zapytajmy: przez co może być uwarunkowana tego typu wewnętrznie sprzeczna świadomość śmierci?
Warunkiem możliwości
intencjonalnych założeń Jego Czynu, a wtórnie także na interpretacji Jego nielicznych wypowiedzi. Ale w Ewangelii natrafiamy także na wypowiedzi i zdarzenia świadczące o czymś wręcz przeciwnym. Jezus mówi: "Jam jest zmartwychwstanie i życie". Mówi: &lt;q&gt;"Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie"&lt;/&gt;. Doprowadza także do wskrzeszeń umarłych, które są wymowną ilustracją Jego przeświadczenia, że wszystko, co kryje ludzka śmierć, jest Mu poddane. Jak można uważać siebie zarazem za poddanego i władcę śmierci?<br>Niech nas jednak groźba tej sprzeczności nie przeraża. Spróbujmy raczej głębiej w nią spojrzeć.<br>Zapytajmy: przez co może być uwarunkowana tego typu wewnętrznie sprzeczna świadomość śmierci?<br>Warunkiem możliwości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego