Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
mocy produkcyjnych zamiast tworzyć nowe miejsca pracy powoduje raczej, ze względu na nowoczesne technologie, zastępowanie człowieka przez maszynę. W wielu gałęziach przemysłu zależność między wzrostem gospodarczym a wielkością zatrudnienia stała się negatywna. Presja konkurencyjności powoduje, że stopa wzrostu wydajności produkcji jest wyższa niż stopa wzrostu produkcji. By podać tylko jeden wymowny przykład: w latach 1980-1992 Hiszpania podwoiła swój PKB nie tworząc ani jednego nowego miejsca pracy. Znajdujemy się więc w sytuacji strukturalnie nowej, będącej splotem wielu okoliczności. Omówimy cztery z nich.
Fakty zadały kłam optymistycznym nadziejom tych, którzy wychwalając zalety pogoni za innowacjami technologicznymi (Riboud, 1987) obiecywali duży wzrost zatrudnienia
mocy produkcyjnych zamiast tworzyć nowe miejsca pracy powoduje raczej, ze względu na nowoczesne technologie, zastępowanie człowieka przez maszynę. W wielu gałęziach przemysłu zależność między wzrostem gospodarczym a wielkością zatrudnienia stała się negatywna. Presja konkurencyjności powoduje, że stopa wzrostu wydajności produkcji jest wyższa niż stopa wzrostu produkcji. By podać tylko jeden wymowny przykład: w latach 1980-1992 Hiszpania podwoiła swój PKB nie tworząc ani jednego nowego miejsca pracy. Znajdujemy się więc w sytuacji strukturalnie nowej, będącej splotem wielu okoliczności. Omówimy cztery z nich. <br>Fakty zadały kłam optymistycznym nadziejom tych, którzy wychwalając zalety pogoni za innowacjami technologicznymi (Riboud, 1987) obiecywali duży wzrost zatrudnienia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego