Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
okres 60 lat - a tyle istnieją już u nas ubezpieczenia społeczne, m. in. także zabezpieczenie emerytalne - to stała ewolucja, systematyczne doskonalenie i ulepszanie zasad, oczywiście w interesie i na rzecz ubezpieczonych. Przedstawienie tej ewolucji to obszerny, wykraczający poza możliwości artykułu, odrębny temat. Wydaje się jednak niezbędne wskazanie kilku najbardziej może wymownych przykładów doskonalenia i rozwoju zabezpieczenia emerytalnego.
Pierwszy przykład, to jego zakres. Początkowo - i to przez długi okres - uprawnieniami emerytalno-rentowymi byli objęci w zasadzie tylko pracownicy, tj. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. System ten obejmował ustawę o powszechnym zaopatrzeniu pracowniczym i dwie ustawy o tradycyjnym charakterze (z pewnymi
okres 60 lat - a tyle istnieją już u nas ubezpieczenia społeczne, m. in. także zabezpieczenie emerytalne - to stała ewolucja, systematyczne doskonalenie i ulepszanie zasad, oczywiście w interesie i na rzecz ubezpieczonych. Przedstawienie tej ewolucji to obszerny, wykraczający poza możliwości artykułu, odrębny temat. Wydaje się jednak niezbędne wskazanie kilku najbardziej może wymownych przykładów doskonalenia i rozwoju zabezpieczenia emerytalnego. <br> Pierwszy przykład, to jego zakres. Początkowo - i to przez długi okres - uprawnieniami emerytalno-rentowymi byli objęci w zasadzie tylko pracownicy, tj. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. System ten obejmował ustawę o powszechnym zaopatrzeniu pracowniczym i dwie ustawy o tradycyjnym charakterze (z pewnymi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego