Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 11.28
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1999
konieczna stanie się nowelizacja ustawy zasadniczej? I czy "pozapodatkowe" odbieranie prywatnym stacjom części wpływów z reklam jest w pełni zgodne z porządkiem prawnym? W środowisku prywatnych nadawców telewizyjnych projekt ministra Wąsacza nie wywołał dotychczas burzy, gdyż nikt nie chce uwierzyć, by mógł on stać się prawem. - To chyba jakieś jaja? - wyrywa się przedstawicielce jednej z prywatnych stacji telewizyjnych. Gdyby jednak miał zostać uchwalony, nietrudno przewidzieć, że zaczną oni tworzyć lobby dążące do zawetowania ustawy przez prezydenta, do którego znów należeć będzie ostatnie słowo.
Mirosław Cielemęcki Jerzy Sławomir Mac
Współpraca: Krzysztof Trębski

Bogactwo narodów
Dlaczego powinniśmy szanować bogatych i obniżać im podatki
konieczna stanie się nowelizacja ustawy zasadniczej? I czy "pozapodatkowe" odbieranie prywatnym stacjom części wpływów z reklam jest w pełni zgodne z porządkiem prawnym? W środowisku prywatnych nadawców telewizyjnych projekt ministra Wąsacza nie wywołał dotychczas burzy, gdyż nikt nie chce uwierzyć, by mógł on stać się prawem. - To chyba jakieś jaja? - wyrywa się przedstawicielce jednej z prywatnych stacji telewizyjnych. Gdyby jednak miał zostać uchwalony, nietrudno przewidzieć, że zaczną oni tworzyć lobby dążące do zawetowania ustawy przez prezydenta, do którego znów należeć będzie ostatnie słowo.<br>&lt;au&gt;Mirosław Cielemęcki Jerzy Sławomir Mac<br>Współpraca: Krzysztof Trębski&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news"&gt;&lt;tit&gt;Bogactwo narodów<br>Dlaczego powinniśmy szanować bogatych i obniżać im podatki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego