Typ tekstu: Książka
Autor: Siwicka Dorota, Bieńczyk Marek, Nawarecki Aleksander
Tytuł: Szybko i szybciej
Rok: 1996
nadał temu słowu Paweł z Tarsu - to emisariusz, wysłannik, człowiek obdarzony misją głoszenia zwycięstwa Chrystusa, "goniec boży". Toteż zarówno w Dziejach apostolskich, jak w Listach Pawła, jak w pismach wysyłanych przez hierarchów gmin wiele się mówi o niezbędnej szybkości misji: o tym, że ktoś niezwłocznie przybył, rychło powróci, że natychmiast wysyła się ten list i czeka na prędką odpowiedź.
Charakterystyczne, iż historycy Kościoła wiążą prędkość ekspansji chrześcijaństwa z niezwykłą ruchliwością ludów Wschodu - owych karawan kupców i pielgrzymów, przemierzających ogromne przestrzenie i roznoszących lotną wiadomość z ust do ust z szybkością plotki - oraz z rozwiniętą siecią komunikacyjną w cesarstwie: dobrym stanem dróg
nadał temu słowu Paweł z Tarsu - to emisariusz, wysłannik, człowiek obdarzony misją głoszenia zwycięstwa Chrystusa, "goniec boży". Toteż zarówno w Dziejach apostolskich, jak w Listach Pawła, jak w pismach wysyłanych przez hierarchów gmin wiele się mówi o niezbędnej szybkości misji: o tym, że ktoś niezwłocznie przybył, rychło powróci, że natychmiast wysyła się ten list i czeka na prędką odpowiedź.<br>Charakterystyczne, iż historycy Kościoła wiążą prędkość ekspansji chrześcijaństwa z niezwykłą ruchliwością ludów Wschodu - owych karawan kupców i pielgrzymów, przemierzających ogromne przestrzenie i roznoszących lotną wiadomość z ust do ust z szybkością plotki - oraz z rozwiniętą siecią komunikacyjną w cesarstwie: dobrym stanem dróg
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego