Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Wprost
Nr: 11.07
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 1999
do unii i zwiększonych obciążeń finansowych związanych z przystosowaniem polskich firm i produktów do norm jakościowych oraz ochrony środowiska. Ponadto obawiają się skutków zniesienia barier celnych na żywność i pogorszenia konkurencyjności swych produktów.

Z doświadczeń krajów, które wstępowały do UE, wynika, że niektóre obawy są uzasadnione. Po przystąpieniu do EWG wzrost gospodarczy w Portugalii był o 1 proc. wyższy, niż wynosiła średnia w krajach członkowskich, a dochód narodowy na mieszkańca wzrósł z 53 proc. do 73 proc. średniej unijnej, niemniej jednak nie obyło się bez ofiar. Rolnicy, rybacy i drobni przedsiębiorcy boleśnie odczuli konkurencję wspólnego rynku, a w 1992 r. dodatkowo kryzys
do unii i zwiększonych obciążeń finansowych związanych z przystosowaniem polskich firm i produktów do norm jakościowych oraz ochrony środowiska. Ponadto obawiają się skutków zniesienia barier celnych na żywność i pogorszenia konkurencyjności swych produktów.<br><br>Z doświadczeń krajów, które wstępowały do UE, wynika, że niektóre obawy są uzasadnione. Po przystąpieniu do EWG wzrost gospodarczy w Portugalii był o 1 proc. wyższy, niż wynosiła średnia w krajach członkowskich, a dochód narodowy na mieszkańca wzrósł z 53 proc. do 73 proc. średniej unijnej, niemniej jednak nie obyło się bez ofiar. Rolnicy, rybacy i drobni przedsiębiorcy boleśnie odczuli konkurencję wspólnego rynku, a w 1992 r. dodatkowo kryzys
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego