Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
polegająca na zmianie struktury produkcji, metod organizacji i wprowadzaniu owych technologii, zgodnie z pewną strategiczną wizją rozwoju przedsiębiorstwa, następuje w większym stopniu w przedsiębiorstwach sprywatyzowanych. Inwestują one więcej i wzrost produkcji jest w nich bardziej dynamiczny. Tak więc kraje, którym udało się przeprowadzić prywatyzację, mogą mieć lepsze warunki zapewniające szybszy wzrost gospodarczy. Zależeć to będzie jednak niewątpliwie od utrzymania konkurencyjnej struktury gospodarki, od rozwoju systemu finansowego i odpowiedniej polityki makroekonomicznej. Z punktu widzenia zmian w strukturze własności, Czechy wyprzedziły Polskę, gdzie znaczna część sektora przedsiębiorstw pozostaje w ręku państwa. Również prywatyzacja banków pozostaje w Polsce w tyle za Czechami.
Fakt, że podobny
polegająca na zmianie struktury produkcji, metod organizacji i wprowadzaniu owych technologii, zgodnie z pewną strategiczną wizją rozwoju przedsiębiorstwa, następuje w większym stopniu w przedsiębiorstwach sprywatyzowanych. Inwestują one więcej i wzrost produkcji jest w nich bardziej dynamiczny. Tak więc kraje, którym udało się przeprowadzić prywatyzację, mogą mieć lepsze warunki zapewniające szybszy wzrost gospodarczy. Zależeć to będzie jednak niewątpliwie od utrzymania konkurencyjnej struktury gospodarki, od rozwoju systemu finansowego i odpowiedniej polityki makroekonomicznej. Z punktu widzenia zmian w strukturze własności, Czechy wyprzedziły Polskę, gdzie znaczna część sektora przedsiębiorstw pozostaje w ręku państwa. Również prywatyzacja banków pozostaje w Polsce w tyle za Czechami. <br>Fakt, że podobny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego