Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
stanu środowiska. Rozumowanie to wskazuje na potrzebę tylko szybkiego wzrostu gospodarczego, odsuwając na dalszą przyszłość zagadnienia ochrony środowiska. Taką filozofię reprezentuje Strategia dla Polski, Rada Ekologiczna przy Prezydencie RP zgłosiła więc propozycję rozszerzenia tego rządowego dokumentu o jedenasty program węzłowy: "Poprawa funkcjonowania środowiska przyrodniczego".
Nie można dopuścić, by zakładany duży wzrost gospodarczy odbywał się kosztem środowiska, degradując i niszcząc jego zasoby. Polska utraciłaby swoje walory przyrodnicze, które w miarę czasu będą coraz to bardziej cenne i potrzebne jednoczącej się Europie.

10. Wybór scenariusza rozwoju kraju

W ciągu 45 lat PRL obowiązywał jeden scenariusz rozwoju społeczno-gospodarczego. Był to tak zwany scenariusz surowcowy
stanu środowiska. Rozumowanie to wskazuje na potrzebę tylko szybkiego wzrostu gospodarczego, odsuwając na dalszą przyszłość zagadnienia ochrony środowiska. Taką filozofię reprezentuje &lt;hi&gt;Strategia dla Polski&lt;/&gt;, Rada Ekologiczna przy Prezydencie RP zgłosiła więc propozycję rozszerzenia tego rządowego dokumentu o jedenasty program węzłowy: "Poprawa funkcjonowania środowiska przyrodniczego".<br>Nie można dopuścić, by zakładany duży wzrost gospodarczy odbywał się kosztem środowiska, degradując i niszcząc jego zasoby. Polska utraciłaby swoje walory przyrodnicze, które w miarę czasu będą coraz to bardziej cenne i potrzebne jednoczącej się Europie.<br><br>&lt;tit&gt;10. Wybór scenariusza rozwoju kraju&lt;/&gt;<br><br>W ciągu 45 lat PRL obowiązywał jeden scenariusz rozwoju społeczno-gospodarczego. Był to tak zwany scenariusz surowcowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego