Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
Polski stanowi najbardziej kompletną i spójną wizję rozwoju, która powinna być konsekwentnie realizowana.

5. Strategia dla Polski (1995)
W lecie 1994 r. rząd i sejm przyjął dokument określany jako Strategia dla Polski, opracowany przez Ministra Finansów Grzegorza W. Kołodkę. Dokument ten zawiera dziesięć programów węzłowych, mających zapewnić trzy priorytety:
- szybki wzrost gospodarczy,
- stabilizację systemową i makroekonomiczną,
- poprawę warunków życia.
Autor używa pojęcia "strategiczna koncepcja zrównoważonego rozwoju", jednak w tekście brak jest jakiegokolwiek nawiązania do problematyki ekorozwoju czy nawet ochrony środowiska. Okazało się, że można było skonstruować średniookresowe strategie (do roku 1997) nie uwzględniając zagadnienia ekorozwoju.
Przeciwko tak rozumianej strategii dla Polski wystąpiła
Polski stanowi najbardziej kompletną i spójną wizję rozwoju, która powinna być konsekwentnie realizowana.<br><br>&lt;tit&gt;5. Strategia dla Polski (1995)&lt;/&gt;<br>W lecie 1994 r. rząd i sejm przyjął dokument określany jako &lt;hi&gt;Strategia dla Polski&lt;/&gt;, opracowany przez Ministra Finansów Grzegorza W. Kołodkę. Dokument ten zawiera dziesięć programów węzłowych, mających zapewnić trzy priorytety:<br>- szybki wzrost gospodarczy,<br>- stabilizację systemową i makroekonomiczną,<br>- poprawę warunków życia.<br>Autor używa pojęcia "strategiczna koncepcja zrównoważonego rozwoju", jednak w tekście brak jest jakiegokolwiek nawiązania do problematyki ekorozwoju czy nawet ochrony środowiska. Okazało się, że można było skonstruować średniookresowe strategie (do roku 1997) nie uwzględniając zagadnienia ekorozwoju.<br>Przeciwko tak rozumianej strategii dla Polski wystąpiła
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego