Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
Teoria dynamiki gospodarczej wydana w 1954 r., będąca syntezą teoretycznych studiów nad kapitalizmem. Z właściwą sobie precyzją wyjaśnia Kalecki wpływ zmian globalnego popytu na przebieg cyklu koniunkturalnego. Szczególnie podkreśla rolę popytu inwestycyjnego i jego zmian w cyklicznych zmianach poziomu aktywności gospodarczej. Kalecki dzieli proces rozwoju na wahania cykliczne i długofalowy wzrost gospodarczy. Procesy inwestycyjne generowane przez endogeniczne mechanizmy wywołują jedynie wahania cykliczne. Dopiero czynniki półegzogeniczne (innowacje) czy egzogeniczne w postaci świadomej polityki państwa sprawiają, że oscylacje przestają przebiegać wokół danego poziomu produkcji. Według Kaleckiego "długofalowy rozwój nie jest czymś nieodłącznym od gospodarki kapitalistycznej", aby go zapewnić, potrzebny jest czynnik zewnętrzny w postaci
Teoria dynamiki gospodarczej wydana w 1954 r., będąca syntezą teoretycznych studiów nad kapitalizmem. Z właściwą sobie precyzją wyjaśnia Kalecki wpływ zmian globalnego popytu na przebieg cyklu koniunkturalnego. Szczególnie podkreśla rolę popytu inwestycyjnego i jego zmian w cyklicznych zmianach poziomu aktywności gospodarczej. Kalecki dzieli proces rozwoju na wahania cykliczne i długofalowy wzrost gospodarczy. Procesy inwestycyjne generowane przez endogeniczne mechanizmy wywołują jedynie wahania cykliczne. Dopiero czynniki półegzogeniczne (innowacje) czy egzogeniczne w postaci świadomej polityki państwa sprawiają, że oscylacje przestają przebiegać wokół danego poziomu produkcji. Według Kaleckiego "długofalowy rozwój nie jest czymś nieodłącznym od gospodarki kapitalistycznej", aby go zapewnić, potrzebny jest czynnik zewnętrzny w postaci
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego