Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
wstępnego etapu, jakim jest wydzielenie regionów rolniczych świata.
Na znaczenie odsetka ludności w podziale na trzy główne grupy działów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, pozostałe), jako wskaźników znamionujących poziom rozwoju gospodarczego, zwrócili już dawno uwagę A. B. Fisher i C. Clark. Ekonomista francuski J. Fourastié oparł swe rozważania nad postępem technicznym, wzrostem gospodarczym sposobem i poziomem życia też na podziale trójsektorowym. Podkreślił jednocześnie, że w jego ujęciu podział ten wyraża różny stopień postępu technicznego i wydajności pracy, gdy w klasycznym ujęciu C. Clarka chodzi o zaliczenie przez definicję: sektor pierwotny - to rolnictwo (i leśnictwo), sektor drugi - to różne gałęzie przemysłu, sektor trzeci - usługi
wstępnego etapu, jakim jest wydzielenie regionów rolniczych świata.<br>Na znaczenie odsetka ludności w podziale na trzy główne grupy działów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, pozostałe), jako wskaźników znamionujących poziom rozwoju gospodarczego, zwrócili już dawno uwagę A. B. Fisher i C. Clark. Ekonomista francuski J. Fourastié oparł swe rozważania nad postępem technicznym, wzrostem gospodarczym sposobem i poziomem życia też na podziale trójsektorowym. Podkreślił jednocześnie, że w jego ujęciu podział ten wyraża różny stopień postępu technicznego i wydajności pracy, gdy w klasycznym ujęciu C. Clarka chodzi o zaliczenie przez definicję: sektor pierwotny - to rolnictwo (i leśnictwo), sektor drugi - to różne gałęzie przemysłu, sektor trzeci - usługi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego