Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
pojęć Bóg odsłaniał się jako metafizyczno-naukowa zasada ostatecznego wyjaśnienia świata.
Bóg występuje w ramach scholastyczno-tomistycznej metafizyki nie tylko jako jej temat, lecz także i przede wszystkim jako element wyjaśniający. Gdy metafizyk mówi o Bogu, to Bóg "służy mu" między innymi do wyjaśnienia tajemnic, jakie w świecie odkrywa. Czyniąc z Boga rodzaj "najwyższej zasady wyjaśniającej", widzi Jego naturę od strony pytań, które odsłaniają dla niego problematyczność świata. Mówi, że Bóg jest Pierwszym Poruszycielem, bo problematyzuje ruch w świecie, że jest Celem, bo problematyzuje porządek świata, że jest Racją istnienia, bo problematyzuje przygodność. Odczytuje Boga tak, jak nauczył się odczytywać świat.
Niezrozumiałość
pojęć Bóg odsłaniał się jako metafizyczno-naukowa zasada ostatecznego wyjaśnienia świata.<br>Bóg występuje w ramach scholastyczno-tomistycznej metafizyki nie tylko jako jej temat, lecz także i przede wszystkim jako element wyjaśniający. Gdy metafizyk mówi o Bogu, to Bóg "służy mu" między innymi do wyjaśnienia tajemnic, jakie w świecie odkrywa. Czyniąc z Boga rodzaj "najwyższej zasady wyjaśniającej", widzi Jego naturę od strony pytań, które odsłaniają dla niego problematyczność świata. Mówi, że Bóg jest Pierwszym Poruszycielem, bo problematyzuje ruch w świecie, że jest &lt;page nr=232&gt; Celem, bo problematyzuje porządek świata, że jest Racją istnienia, bo problematyzuje przygodność. Odczytuje Boga tak, jak nauczył się odczytywać świat.<br>Niezrozumiałość
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego