Typ tekstu: Książka
Autor: Dąbek Stanisław
Tytuł: Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku
Rok: 1996
zatarty, uproszczony, kompilowany. Materiałem głównym i zarazem czytelnym
części Credo jest wspomniany już inicjalny motyw Bogurodzica i Maryja (wykorzystany
rzadziej, np. s. 11, prz. 19). Oba występują zarówno w postaci pełnej (np. s.
11, 14), jak i uproszczonej (np. s. 10) z redukcją dźwięku w motywie Bogurodzica
(s. 11 Bóg z Boga) oraz elizją struktury dwudźwiękowej z motywu. Przykład struktury
zatartej, rozwijanej wariacyjnie stanowi motyw Usłysz głosy (s. 11), z elizją
powtórzenia struktury dwudźwiękowej, dodanymi dźwiękami repetycyjnymi i dodanym
wychyleniem tercjowym. Pojawiają się także inne motywy czytelne: Po żywocie
rajski przebyt (s. 13) oraz A na ziemi (s. 13). O skali przeobrażeń
zatarty, uproszczony, kompilowany. Materiałem głównym i zarazem czytelnym <br>części Credo jest wspomniany już inicjalny motyw Bogurodzica i Maryja (wykorzystany <br>rzadziej, np. s. 11, prz. 19). Oba występują zarówno w postaci pełnej (np. s. <br>11, 14), jak i uproszczonej (np. s. 10) z redukcją dźwięku w motywie Bogurodzica <br>(s. 11 Bóg z Boga) oraz elizją struktury dwudźwiękowej z motywu. Przykład struktury <br>zatartej, rozwijanej wariacyjnie stanowi motyw Usłysz głosy (s. 11), z elizją <br>powtórzenia struktury dwudźwiękowej, dodanymi dźwiękami repetycyjnymi i dodanym <br>wychyleniem tercjowym. Pojawiają się także inne motywy czytelne: Po żywocie <br>rajski przebyt (s. 13) oraz A na ziemi (s. 13). O skali przeobrażeń
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego