Typ tekstu: Książka
Autor: Zięba Maciej
Tytuł: Po szkodzie? Przed szkodą?
Rok: 1997
Do tego
samego, powszechnie wyznawanego, kanonu należy również przekonanie, że
religia jest prywatną sprawą każdego człowieka. Trudno tym poglądom
odmówić racji. Bywało przecież, że teologiczne teorie określały zasady
gospodarowania bądź też bez znajomości owych zasad dokonywały
moralizatorskiej krytyki ekonomii. Bez wątpienia też, religia jest w
pierwszym rzędzie osobistym spotkaniem człowieka z Bogiem, a
klerykalizacja życia społecznego zagrożeniem dla wolności jednostki.
Rozumiejąc te obawy, trzeba jasno powiedzieć, że "Kościół nie zmierza -
to słowa kardynała Ratzingera - do narzucenia czegoś na kształt nowej
respublica Christiana. Byłoby absurdem cofać się do form minionych i
przywracać system upolitycznionego chrześcijaństwa".
Z drugiej jednak strony, pozostawienie całej sfery życia
Do tego<br>samego, powszechnie wyznawanego, kanonu należy również przekonanie, że<br>religia jest prywatną sprawą każdego człowieka. Trudno tym poglądom<br>odmówić racji. Bywało przecież, że teologiczne teorie określały zasady<br>gospodarowania bądź też bez znajomości owych zasad dokonywały<br>moralizatorskiej krytyki ekonomii. Bez wątpienia też, religia jest w<br>pierwszym rzędzie osobistym spotkaniem człowieka z Bogiem, a<br>klerykalizacja życia społecznego zagrożeniem dla wolności jednostki.<br>Rozumiejąc te obawy, trzeba jasno powiedzieć, że "Kościół nie zmierza -<br>to słowa kardynała Ratzingera - do narzucenia czegoś na kształt nowej<br>respublica Christiana. Byłoby absurdem cofać się do form minionych i<br>przywracać system upolitycznionego chrześcijaństwa".<br> Z drugiej jednak strony, pozostawienie całej sfery życia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego