Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Na oścież
Nr: 2-3(59)
Miejsce wydania: Bydgoszcz
Rok: 1999
za wkład pracy i sukcesy; podkreślamy swoją wyższość; rzadko używamy słów: proszę, dziękuję, przepraszam; nie dbamy o wspólne imprezy, rozrywkę, wypoczynek; przypominamy i wypominamy grzechy przeszłości; nie dość okazujemy wyrozumiałości i cierpliwości; za mało podejmujemy pracy nad własną przemianą według wskazań Ewangelii; za mało modlimy się o jedność i miłość z Bogiem i ze sobą itp.
W podobny sposób możemy spojrzeć na nasze rodzicielstwo, nasze dzieci, przyjaciół, sprawy materialne itd. Życzę więc by chociaż od czasu do czasu spojrzeć głębiej na swoją miłość do Boga i do naszych bliskich i dalekich...
Bogdan piotrSŁOWNIK
- PRZEWODNIK (1)

Podział administracyjny
Kościoła Rzymsko-Katolickiego

Filia
za wkład pracy i sukcesy; podkreślamy swoją wyższość; rzadko używamy słów: proszę, dziękuję, przepraszam; nie dbamy o wspólne imprezy, rozrywkę, wypoczynek; przypominamy i wypominamy grzechy przeszłości; nie dość okazujemy wyrozumiałości i cierpliwości; za mało podejmujemy pracy nad własną przemianą według wskazań Ewangelii; za mało modlimy się o jedność i miłość z Bogiem i ze sobą itp. <br>W podobny sposób możemy spojrzeć na nasze rodzicielstwo, nasze dzieci, przyjaciół, sprawy materialne itd. Życzę więc by chociaż od czasu do czasu spojrzeć głębiej na swoją miłość do Boga i do naszych bliskich i dalekich...<br>&lt;au&gt;Bogdan piotr &lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="art"&gt;<br><br>&lt;tit&gt;SŁOWNIK<br>- PRZEWODNIK (1)&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Podział administracyjny <br>Kościoła Rzymsko-Katolickiego&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Filia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego