Typ tekstu: Książka
Tytuł: Mała Konstytucja
Rok: 1995
69. 1. Wojewoda jest organem administracji rządowej oraz przedstawicielem Rady Ministrów w województwie.
2. Tryb powoływania i odwoływania, a także zakres działania wojewodów określa ustawa.

Rozdział 5
Samorząd terytorialny
Art. 70. 1. Samorząd terytorialny jest podstawową formą organizacji lokalnego życia publicznego.
2. Jednostki samorządu terytorialnego posiadają osobowość prawną jako istniejące z mocy prawa wspólnoty mieszkańców danego terytorium.
3. Przysługujące jednostce samorządu terytorialnego prawo własności i inne prawa majątkowe stanowią mienie komunalne.
4. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Pozostałe rodzaje jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa.
Art. 71. 1. Samorząd terytorialny wykonuje w ramach ustaw istotną część zadań publicznych, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych
69.&lt;/&gt; 1. Wojewoda jest organem administracji rządowej oraz przedstawicielem Rady Ministrów w województwie.<br> 2. Tryb powoływania i odwoływania, a także zakres działania wojewodów określa ustawa.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div1&gt;&lt;tit1&gt;Rozdział 5<br>Samorząd terytorialny&lt;/&gt;<br> &lt;tit1&gt;Art. 70.&lt;/&gt; 1. Samorząd terytorialny jest podstawową formą organizacji lokalnego życia publicznego.<br> 2. Jednostki samorządu terytorialnego posiadają osobowość prawną jako istniejące z mocy prawa wspólnoty mieszkańców danego terytorium.<br> 3. Przysługujące jednostce samorządu terytorialnego prawo własności i inne prawa majątkowe stanowią mienie komunalne.<br> 4. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Pozostałe rodzaje jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa.<br> &lt;tit1&gt;Art. 71.&lt;/&gt; 1. Samorząd terytorialny wykonuje w ramach ustaw istotną część zadań publicznych, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego