Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
z 29. IV. 1969 o pracowniczych urlopach wypoczynkowych przyjmując poprzedni stan prawny.
Jak trafnie podkreśla Jan Brol prawo do urlopu wypoczynkowego zagwarantowanego w art. 152 k. p. przysługuje "pracownikowi", a więc osobie świadczącej pracę na podstawie stosunku pracy, bez względu na podstawę prawną jego powstania. Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje z mocy prawa (bez względu na wolę stron). Trafnie zatem przyjął Sąd Najwyższy, że pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego.
Problematykę urlopów wypoczynkowych w kodeksie pracy uregulowano podobnie jak to czyniła ustawa urlopowa z 1969 roku i dlatego orzecznictwo sądowe w tych sprawach i poglądy wyrażone w literaturze a
z 29. IV. 1969 o pracowniczych urlopach wypoczynkowych przyjmując poprzedni stan prawny. <br> Jak trafnie podkreśla Jan Brol prawo do urlopu wypoczynkowego zagwarantowanego w art. 152 k. p. przysługuje "pracownikowi", a więc osobie świadczącej pracę na podstawie stosunku pracy, bez względu na podstawę prawną jego powstania. Prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje z mocy prawa (bez względu na wolę stron). Trafnie zatem przyjął Sąd Najwyższy, że pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego. <br> Problematykę urlopów wypoczynkowych w kodeksie pracy uregulowano podobnie jak to czyniła ustawa urlopowa z 1969 roku i dlatego orzecznictwo sądowe w tych sprawach i poglądy wyrażone w literaturze a
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego