Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
będzie miało charakter wyjątkowy, a to z tej przyczyny, że od osób, które mają objąć stanowisko obsadzane na podstawie powołania, wymaga się z reguły odpowiedniego stażu pracy i wobec tego zastrzeżenie okresu próbnego w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania będzie miało ten skutek, że stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu z mocy samego prawa z upływem okresu próbnego (art. 30 § 2 k. p. ), a przed jego upływem w razie odwołania równoznacznego z wypowiedzeniem umowy o pracę, z zastosowaniem w tym przypadku okresu wypowiedzenia przewidzianego dla wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny, nie zaś okresu obowiązującego przy wypowiedzeniu umowy o pracę
będzie miało charakter wyjątkowy, a to z tej przyczyny, że od osób, które mają objąć stanowisko obsadzane na podstawie powołania, wymaga się z reguły odpowiedniego stażu pracy i wobec tego zastrzeżenie okresu próbnego w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania będzie miało ten skutek, że stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu z mocy samego prawa z upływem okresu próbnego (art. 30 § 2 k. p. ), a przed jego upływem w razie odwołania równoznacznego z wypowiedzeniem umowy o pracę, z zastosowaniem w tym przypadku okresu wypowiedzenia przewidzianego dla wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny, nie zaś okresu obowiązującego przy wypowiedzeniu umowy o pracę
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego