Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie Warszawy
Nr: 27/02
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2002
wyliczał. - A plany budowy ambasady francuskiej? To przecież nie jest żadna inwestycja publiczna. I wczorajszą sprawę w sądzie wygrał. NSA wprawdzie uchylił decyzję UMiRM, sprawa nie jest jednak jeszcze przesądzona. - UMiRM, rozpatrując wniosek spadkobierców, powinien dopuścić do udziału w sprawie ASP, która włada pałacem i stara się o przyznanie budynku z mocy prawa oraz Orbis, na teren którego zachodzi sporna nieruchomość - tłumaczył sędzia Jerzy Nowak. - Poza tym, Urząd nie wykazał, na co w istocie plan zagospodarowania przeznaczał działkę. Teraz sprawa wraca do Urzędu Mieszkalnictwa. Zgodnie z zapewnieniami pełnomocnika córek Raczyńskiego, jeśli nawet odzyskają utraconą własność, ASP nic nie grozi. - Jest to zacny
wyliczał. <q>- A plany budowy ambasady francuskiej? To przecież nie jest żadna inwestycja publiczna.</> I wczorajszą sprawę w sądzie wygrał. NSA wprawdzie uchylił decyzję UMiRM, sprawa nie jest jednak jeszcze przesądzona. <q>- UMiRM, rozpatrując wniosek spadkobierców, powinien dopuścić do udziału w sprawie ASP, która włada pałacem i stara się o przyznanie budynku z mocy prawa oraz Orbis, na teren którego zachodzi sporna nieruchomość</> - tłumaczył sędzia Jerzy Nowak. <q>- Poza tym, Urząd nie wykazał, na co w istocie plan zagospodarowania przeznaczał działkę.</> Teraz sprawa wraca do Urzędu Mieszkalnictwa. Zgodnie z zapewnieniami pełnomocnika córek Raczyńskiego, jeśli nawet odzyskają utraconą własność, ASP nic nie grozi. <q>- Jest to zacny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego