Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
realne ustalą się na pierwotnym, wyższym poziomie, a zatrudnienie obniży się do wyjściowego poziomu, określanego przez stopę bezrobocia bn. Na rys 16.6 znajduje to wyraz w przejściu z punktu B do punktu C. Dalsze próby obniżania bezrobocia poniżej poziomu bezrobocia naturalnego będą wywoływać analogiczne skutki: przejściowy spadek bezrobocia (przejście z punktu C do D) i powrót do poziomu bezrobocia naturalnego (przejście z punktu D do E). Jedynym trwałym efektem takiej polityki jest więc przyśpieszenie procesów inflacyjnych.

Z powyższej koncepcji wynika, że wymienność inflacji i bezrobocia ma krótkotrwały charakter; w długim okresie efektem ekspansywnej polityki gospodarczej jest wyższe tempo inflacji. Długookresowa krzywa
realne ustalą się na pierwotnym, wyższym poziomie, a zatrudnienie obniży się do wyjściowego poziomu, określanego przez stopę bezrobocia bn. Na rys 16.6 znajduje to wyraz w przejściu z punktu B do punktu C. Dalsze próby obniżania bezrobocia poniżej poziomu bezrobocia naturalnego będą wywoływać analogiczne skutki: przejściowy spadek bezrobocia (przejście z punktu C do D) i powrót do poziomu bezrobocia naturalnego (przejście z punktu D do E). Jedynym trwałym efektem takiej polityki jest więc przyśpieszenie procesów inflacyjnych.<br><br>Z powyższej koncepcji wynika, że wymienność inflacji i bezrobocia ma krótkotrwały charakter; w długim okresie efektem ekspansywnej polityki gospodarczej jest wyższe tempo inflacji. Długookresowa krzywa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego