Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 257
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1997
nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, z wyjątkiem: * renty rodzinnej; * dochodów zwolnionych (wolnych) od podatku dochodowego; * dochodów do wysokości nie powodującej obowiązku płacenia podatku (tj. w 1997 r. nie przekraczających łącznie 1391 zł).

Oznacza to, że prawo do preferencyjnego opodatkowania mają także niepełne rodziny, w których np. studiujący syn z racji pracy na 1/4 etatu podjętej w październiku 1997 r. zarobił do końca roku np. 1200 zł.

Niepełna rodzina ma prawo do preferencyjnego rozliczenia w razie uzyskiwania przez młodego człowieka dochodów opodatkowanych ryczałtowo. Do takich należą m.in. dochody z umów zlecenia i o dzieło, jeżeli kwota należności określona w
nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, z wyjątkiem: * renty rodzinnej; * dochodów zwolnionych (wolnych) od podatku dochodowego; * dochodów do wysokości nie powodującej obowiązku płacenia podatku (tj. w 1997 r. nie przekraczających łącznie 1391 zł).<br><br>Oznacza to, że prawo do preferencyjnego opodatkowania mają także niepełne rodziny, w których np. studiujący syn z racji pracy na 1/4 etatu podjętej w październiku 1997 r. zarobił do końca roku np. 1200 zł.<br><br>Niepełna rodzina ma prawo do preferencyjnego rozliczenia w razie uzyskiwania przez młodego człowieka dochodów opodatkowanych ryczałtowo. Do takich należą m.in. dochody z umów zlecenia i o dzieło, jeżeli kwota należności określona w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego