Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 20
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
Słowackiego pisałem w "Studiach Filozoficznych" (12/19), i to wcale nie negatywnie; zorganizowałem też chyba jedyną po wojnie sesję na temat filozofii naszego poety (Kazimierz, 11.VI.1979).

6. Podobną wartość pół donosu pół insynuacji ma przypisywanie mi jakiegoś nietzscheanizmu połączone z sugestią, iż moje sympatie do Nietzschego biorą się z racji polskiego pochodzenia tego filozofa. Zarzut ten wykracza już poza "Myśl romantyczną" (w której wspomniałem tylko, że Nietzsche "wybrał tragizm") i służy spreparowaniu "całości" moich poglądów. Na temat filozofii Nietzschego pisałem krytycznie w "Argumentach" i przywoływanym już eseju o Słowackim - porównując ideały Króla Ducha i Nadczłowieka. Proszę więc nie przypisywać mi
Słowackiego pisałem w "Studiach Filozoficznych" (12/19), i to wcale nie negatywnie; zorganizowałem też chyba jedyną po wojnie sesję na temat filozofii naszego poety (Kazimierz, 11.VI.1979).<br><br>6. Podobną wartość pół donosu pół insynuacji ma przypisywanie mi jakiegoś nietzscheanizmu połączone z sugestią, iż moje sympatie do Nietzschego biorą się z racji polskiego pochodzenia tego filozofa. Zarzut ten wykracza już poza "Myśl romantyczną" (w której wspomniałem tylko, że Nietzsche &lt;hi&gt;"wybrał tragizm"&lt;/&gt;) i służy spreparowaniu "całości" moich poglądów. Na temat filozofii Nietzschego pisałem krytycznie w "Argumentach" i przywoływanym już eseju o Słowackim - porównując ideały Króla Ducha i Nadczłowieka. Proszę więc nie przypisywać mi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego