Typ tekstu: Książka
Autor: Kozyra Agnieszka
Tytuł: Filozofia zen
Rok: 2004
przedmiotu poznania, ponieważ analiza
treści sutr prowadziła do wzmocnienie epistemologicznego dualizmu. Jeśli
zapomnimy, że nauki zawarte w sutrach są jedynie 'palcem wskazującym na
księżyc', czyli opisem pośrednim, będziemy widzieć tylko palec, traktując
wskazówki zawarte w sutrach jako bezpośredni opis rzeczywistości.
Z chwilą, gdy sutry jako słowa Buddy Śakyamuniego zostały uznane za
najwyższy
autorytet, rola mistrza zen także straciła na znaczeniu. A przecież
tylko mistrz, który sam dostąpił 'oświecenia', może poprowadzić ucznia
w prawidłowym kierunku, zwalczając wszelkie próby przedmiotowego
traktowania 'najwyższej mądrości'. Kiedy praktyka koanów przestała być

uważana za najważniejszą formę praktyki zen, wielu mistrzów zen, zajętych
studiowaniem sutr, nie potrafiło pomóc swoim
przedmiotu poznania, ponieważ analiza <br>treści sutr prowadziła do wzmocnienie epistemologicznego dualizmu. Jeśli <br>zapomnimy, że nauki zawarte w sutrach są jedynie 'palcem wskazującym na <br>księżyc', czyli opisem pośrednim, będziemy widzieć tylko palec, traktując <br>wskazówki zawarte w sutrach jako bezpośredni opis rzeczywistości. <br>Z chwilą, gdy sutry jako słowa Buddy Śakyamuniego zostały uznane za <br>najwyższy autorytet, rola mistrza zen także straciła na znaczeniu. A przecież <br>tylko mistrz, który sam dostąpił 'oświecenia', może poprowadzić ucznia <br>w prawidłowym kierunku, zwalczając wszelkie próby przedmiotowego <br>traktowania 'najwyższej mądrości'. Kiedy praktyka koanów przestała być <br>&lt;page nr=255&gt;<br>uważana za najważniejszą formę praktyki zen, wielu mistrzów zen, zajętych <br>studiowaniem sutr, nie potrafiło pomóc swoim
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego