Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Problemy
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1971
województwami.
Poziom stopy życiowej
Poziom stopy życiowej obliczono za pomocą syntetycznego wskaźnika, który jest sumą odchyleń od średniej krajowej w zakresie dochodu narodowego wytworzonego i podzielonego oraz wartości środków trwałych, przeliczonych na 1 mieszkańca. Średnia dla Polski wynosiła 300. Mapa nr 3 podaje rozkład poziomu stopy życiowej w Polsce.
Jeśli za najwyższą stopę życiową przyjmie się przeciętny poziom dla województwa katowickiego i oznaczy się go jako równy 100, wtedy Polska zostanie podzielona na trzy południkowe pasy. Najwyższy poziom, wahający się od 81 do 90, cechuje pas województw zachodnich i północnych. Średni poziom (od 70 do 75) jest charakterystyczny dla województw centralnych. Natomiast
województwami.<br>&lt;tit1&gt;Poziom stopy życiowej&lt;/tit1&gt;<br> Poziom stopy życiowej obliczono za pomocą syntetycznego wskaźnika, który jest sumą odchyleń od średniej krajowej w zakresie dochodu narodowego wytworzonego i podzielonego oraz wartości środków trwałych, przeliczonych na 1 mieszkańca. Średnia dla Polski wynosiła 300. Mapa nr 3 podaje rozkład poziomu stopy życiowej w Polsce.<br> Jeśli za najwyższą stopę życiową przyjmie się przeciętny poziom dla województwa katowickiego i oznaczy się go jako równy 100, wtedy Polska zostanie podzielona na trzy południkowe pasy. Najwyższy poziom, wahający się od 81 do 90, cechuje pas województw zachodnich i północnych. Średni poziom (od 70 do 75) jest charakterystyczny dla województw centralnych. Natomiast
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego