Typ tekstu: Strona internetowa
Autor: Kulma Piotr
Tytuł: strona o judaizmie
Rok wydania: 2005
Rok powstania: 2000
nadzwyczajne obrady. Rząd może działać nie tylko jako całość, ale także przez komitety ministerialne.
Kadencja gabinetu trwa z reguły cztery lata, może jednak być skrócona przez rezygnację premiera lub przegłosowane w parlamencie wotum nieufności.
W ciągu 45 dni od ogłoszenia wyników wyborów premier - wybrany w głosowaniu powszechnym - przedstawia Knessetowi do zaakceptowania kandydatów na ministrów i program przyszłego rządu. Do czasu ukonstytuowania się nowego gabinetu wszystkie obowiązki sprawuje poprzedni.
Ministrowie są odpowiedzialni przed premierem za wypełnianie swych obowiązków i przed Knesseten za swoje działania (zasada podwójnej odpowiedzialności). Większość ministrów stoi na czele konkretnych resortów (ministerstw), istnieje jednak również możliwość powoływania ministrów "bez
nadzwyczajne obrady. Rząd może działać nie tylko jako całość, ale także przez komitety ministerialne. <br>Kadencja gabinetu trwa z reguły cztery lata, może jednak być skrócona przez rezygnację premiera lub przegłosowane w parlamencie wotum nieufności. <br>W ciągu 45 dni od ogłoszenia wyników wyborów premier - wybrany w głosowaniu powszechnym - przedstawia Knessetowi do zaakceptowania kandydatów na ministrów i program przyszłego rządu. Do czasu ukonstytuowania się nowego gabinetu wszystkie obowiązki sprawuje poprzedni. <br>Ministrowie są odpowiedzialni przed premierem za wypełnianie swych obowiązków i przed Knesseten za swoje działania (zasada podwójnej odpowiedzialności). Większość ministrów stoi na czele konkretnych resortów (ministerstw), istnieje jednak również możliwość powoływania ministrów "bez
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego