Typ tekstu: Książka
Autor: Szyszkowska Maria
Tytuł: W poszukiwaniu sensu życia
Rok: 1997
faktycznym wcielaniu sprawiedliwości w życie określonego społeczeństwa z rozważaniami o tym, co powinno być w danym państwie w określonym czasie uznane za sprawiedliwe.
Każdy oczekuje, by prawo stanowione odpowiadało poczuciu sprawiedliwości, które jest wyrazem autonomii jednostki nie zniewolonej zewnętrznymi autorytetami. Poczucie sprawiedliwości konkretyzuje się na drodze intuicyjnej i nabiera bądź zabarwienia intelektualnego, bądź bardziej uczuciowego. Kierujemy się nim zarówno w sferze spraw indywidualnych, jak i w kwestiach o znaczeniu ogólnym.
Warto podkreślić, że w przeżyciach sprawiedliwości, które niewątpliwie mają charakter indywidualny, zawiera się przekonanie, że to nie jest tylko mój, jednostkowy pogląd. Nigdy los nie wydawał się człowiekowi zadowalający, dlatego też
faktycznym wcielaniu sprawiedliwości w życie określonego społeczeństwa z rozważaniami o tym, co powinno być w danym państwie w określonym czasie uznane za sprawiedliwe.<br>Każdy oczekuje, by prawo stanowione odpowiadało poczuciu sprawiedliwości, które jest wyrazem autonomii jednostki nie zniewolonej zewnętrznymi autorytetami. Poczucie sprawiedliwości konkretyzuje się na drodze intuicyjnej i nabiera bądź zabarwienia intelektualnego, bądź bardziej uczuciowego. Kierujemy się nim zarówno w sferze spraw indywidualnych, jak i w kwestiach o znaczeniu ogólnym.<br>Warto podkreślić, że w przeżyciach sprawiedliwości, które niewątpliwie mają charakter indywidualny, zawiera się przekonanie, że to nie jest tylko mój, jednostkowy pogląd. Nigdy los nie wydawał się człowiekowi zadowalający, dlatego też
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego