Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
ponad 8 razy silniejszemu rozproszeniu niż promieniowanie o długości fali 710 nm odpowiadające barwie czerwonej (7104 420Ť = 1,694 = 8,157) .
Duże cząsteczki zawarte w powietrzu atmosferycznym (pył, kropelki wody, kryształki lodu itp.) rozpraszają promieniowanie słoneczne, ogólnie biorąc, jednakowo. Gdy jest ich dużo, niebo ma barwę bladoniebieską („płowieje"). Intensywność zabarwienia nieba może więc stanowić orientacyjny wskaźnik czystości powietrza atmosferycznego.
Dobową sumę promieniowania rozproszonego oblicza się na podstawie zapisu pyranografu lub na podstawie wykresu jego przebiegu w ciągu doby sporządzonego na podstawie pomiarów terminowych. Dobowa suma tego promieniowania równa się powierzchni ograniczonej osią poziomą i krzywą przebiegu.

4.5. PROMIENIOWANIE SŁONECZNE
ponad 8 razy silniejszemu rozproszeniu niż promieniowanie o długości fali 710 nm odpowiadające barwie czerwonej (7104 420Ť = 1,694 = 8,157) .<br> Duże cząsteczki zawarte w powietrzu atmosferycznym (pył, kropelki wody, kryształki lodu itp.) rozpraszają promieniowanie słoneczne, ogólnie biorąc, jednakowo. Gdy jest ich dużo, niebo ma barwę bladoniebieską (&#132;płowieje"). Intensywność zabarwienia nieba może więc stanowić orientacyjny wskaźnik czystości powietrza atmosferycznego.<br> Dobową sumę promieniowania rozproszonego oblicza się na podstawie zapisu pyranografu lub na podstawie wykresu jego przebiegu w ciągu doby sporządzonego na podstawie pomiarów terminowych. Dobowa suma tego promieniowania równa się powierzchni ograniczonej osią poziomą i krzywą przebiegu. <br><br>&lt;tit&gt;4.5. PROMIENIOWANIE SŁONECZNE
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego