Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Dom
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1985
Geły, który z kolei był pasierbem wspomnianego dziewiętnastowiecznego pisarza wiejskiego. Cała rodzina była i pozostała łemkowska.

Minęły lata i dziś nikt już nie uważa, że w nazwie "Łemko" pobrzmiewa ironiczna nuta. Przedwojenny etnograf, Roman Reinfuss twierdzi, ii nazwa ta, która w nauce ma charakter pojęcia etnograficznego, w poczuciu ludu ma zabarwienie polityczne. [Roman Reinfuss, "Łemkowie (opis etnograficzny)", Kraków 1936].

Okres rozbiorów Polski zamknął tereny zamieszkałe przez Łemków w granicach Galicji. Polityka wielkiej Austrii zmierzała do wpojenia w Rusinów (Łemków, Bojków, Hucułów) przekonania o ich wrogim nastawieniu do Polaków. Tymczasem od potowy XIX wieku Rosja prowadziła wśród górali ruskich agitację rusofilską. Roztaczano
Geły, który z kolei był pasierbem wspomnianego dziewiętnastowiecznego pisarza wiejskiego. Cała rodzina była i pozostała łemkowska.<br>&lt;gap&gt;<br>Minęły lata i dziś nikt już nie uważa, że w nazwie "Łemko" pobrzmiewa ironiczna nuta. Przedwojenny etnograf, Roman Reinfuss twierdzi, ii nazwa ta, która w nauce ma charakter pojęcia etnograficznego, w poczuciu ludu ma zabarwienie polityczne. [Roman Reinfuss, "Łemkowie (opis etnograficzny)", Kraków 1936].<br>&lt;gap&gt;<br>Okres rozbiorów Polski zamknął tereny zamieszkałe przez Łemków w granicach Galicji. Polityka wielkiej Austrii zmierzała do wpojenia w Rusinów (Łemków, Bojków, Hucułów) przekonania o ich wrogim nastawieniu do Polaków. Tymczasem od potowy XIX wieku Rosja prowadziła wśród górali ruskich agitację rusofilską. Roztaczano
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego