Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
czegoś", zmieniają nieraz całkowicie zaaprobowane uprzednio wzory zachowań, drugie zaś - wyznaczają granice możliwości sprostania zaplanowanym działaniom. Przykładem modyfikacji psychologicznych mogą być nagłe zmiany wzorów zachowań pod wpływem wyobrażeń lub fobii, np. specyficzne ruchy wywołane subiektywnym odczuciem strachu lub obrzydzenia (np. na widok węża, myszy lub padliny) nieraz o silnie agresywnym zabarwieniu. Do grupy tej należą również odrębne dla każdej jednostki zachowania związane ze stosunkiem do wielkości tzw. grupy kontaktów, czyli liczby osób, z którymi się chce lub musi w danym momencie stykać. Wyróżnia się w tym przypadku dwie skrajne postawy: socjofobię i socjofilię. Pierwsza wyraża się w ograniczeniu kontaktów międzyludzkich do
czegoś", zmieniają nieraz całkowicie zaaprobowane uprzednio wzory zachowań, drugie zaś - wyznaczają granice możliwości sprostania zaplanowanym działaniom. Przykładem modyfikacji psychologicznych mogą być nagłe zmiany wzorów zachowań pod wpływem wyobrażeń lub fobii, np. specyficzne ruchy wywołane subiektywnym odczuciem strachu lub obrzydzenia (np. na widok węża, myszy lub padliny) nieraz o silnie agresywnym zabarwieniu. Do grupy tej należą również odrębne dla każdej jednostki zachowania związane ze stosunkiem do wielkości tzw. grupy kontaktów, czyli liczby osób, z którymi się chce lub musi w danym momencie stykać. Wyróżnia się w tym przypadku dwie skrajne postawy: socjofobię i socjofilię. Pierwsza wyraża się w ograniczeniu kontaktów międzyludzkich do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego