Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczykowa Alina
Tytuł: Dramat i teatr romantyczny
Rok: 1997
narodu. Toteż Schlegel, traktując Sonety oraz inne utwory Szekspira jako niewykorzystane dotąd źródło biograficzne, dowodził, że miał on świetne choć nietypowe wykształcenie, że nie cierpiał nędzy i że dzięki niezwykle rozwiniętej spostrzegawczości znakomicie znał język i obyczaje klas niższych.
Wprowadził w ten sposób - jakże, chciałoby się rzec, nieromantycznie! - Szekspira w zacny krąg mieszczan statecznych i cieszących się poparciem arystokracji, tworzących kulturę epoki. Podobnie romantycy jenajscy postępowali już wcześniej, przystosowując życiorysy artystów niemieckich do rangi własnej tradycji; najbardziej charakterystycznym przykładem - kształtowana przez nich biografia Albrechta Dürera, w której z lubością opisywanym elementem były mieszczańskie cnoty nie tylko twórcy, lecz także wymienianych kolejno
narodu. Toteż Schlegel, traktując Sonety oraz inne utwory Szekspira jako niewykorzystane dotąd źródło biograficzne, dowodził, że miał on świetne choć nietypowe wykształcenie, że nie cierpiał nędzy i że dzięki niezwykle rozwiniętej spostrzegawczości znakomicie znał język i obyczaje klas niższych.<br>Wprowadził w ten sposób - jakże, chciałoby się rzec, nieromantycznie! - Szekspira w zacny krąg mieszczan statecznych i cieszących się poparciem arystokracji, tworzących kulturę epoki. Podobnie romantycy jenajscy postępowali już wcześniej, przystosowując życiorysy artystów niemieckich do rangi własnej tradycji; najbardziej charakterystycznym przykładem - kształtowana przez nich biografia Albrechta Dürera, w której z lubością opisywanym elementem były mieszczańskie cnoty nie tylko twórcy, lecz także wymienianych kolejno
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego