Typ tekstu: Książka
Tytuł: Alkohol a społeczeństwo. Postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych
Rok: 2004
się w logice cech społeczno-demograficznych. Jej uwzględnienie znajduje uzasadnienie w rosnącym szybko poziomie bezrobocia, rodzącym dość powszechne obawy o stałość zatrudnienia. Szczególnie wysoki poziom spożycia alkoholu wśród bezrobotnych notowany w badaniach z 1998 roku skłonił do postawienia hipotezy, że kwestia ta może wiązać się z poziomem picia już wcześniej, zanim dojdzie do utraty pracy.


WYNIKI

ALKOHOLIZM JAKO PROBLEM SPOŁECZNY

Pojęcie alkoholizmu należy już obecnie do historii dorobku intelektualnego w zakresie problematyki alkoholowej. Zastąpiły go i uściśliły bardziej nowoczesne pojęcia: uzależnienie, nadużywanie, problemy czy niesprawności związane z alkoholem (Helgason, 1986). W języku potocznym jest ono jednak dalej obecne i zgodnie z
się w logice cech społeczno-demograficznych. Jej uwzględnienie znajduje uzasadnienie w rosnącym szybko poziomie bezrobocia, rodzącym dość powszechne obawy o stałość zatrudnienia. Szczególnie wysoki poziom spożycia alkoholu wśród bezrobotnych notowany w badaniach z 1998 roku skłonił do postawienia hipotezy, że kwestia ta może wiązać się z poziomem picia już wcześniej, zanim dojdzie do utraty pracy. <br><br><br>&lt;tit&gt;WYNIKI&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;ALKOHOLIZM JAKO PROBLEM SPOŁECZNY&lt;/&gt;<br><br> Pojęcie alkoholizmu należy już obecnie do historii dorobku intelektualnego w zakresie problematyki alkoholowej. Zastąpiły go i uściśliły bardziej nowoczesne pojęcia: uzależnienie, nadużywanie, problemy czy niesprawności związane z alkoholem (Helgason, 1986). W języku potocznym jest ono jednak dalej obecne i zgodnie z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego